Fagtilbud


HVA ER SMÅ VERNEVERDIGE HÅNDVERKSFAG?

Fag defineres som små og verneverdige hvis det tegnes inntil fem lærekontrakter per år.
Fagene har lange håndverkstradisjoner og det vurderes som viktig og ta vare på de kunnskaper og ferdigheter som faget representerer.
Bedrifter innen disse fagene mottar utvidet støtte når de tar inn nye lærlinger.
I tilegg til mange små og verneverdige fag har vårt opplæringskontor også ansvar for kjole- og draktsyerfaget og industritekstilfaget med fordypning i industrisøm.