Kursplan

KURSPLAN

2020


GRUNNET COVID-19 SER VI OSS DESVERRE NØDT TIL Å AVLYSE DE FLESTE KURS INNTIL VIDERE.

Opplæringskontoret for små håndverksfag har jevnlig et variert kurstilbud til lærlinger og andre interesserte i ulike håndverksfag.

Kurspris for lærlinger gjelder bare de som har lærekontrakt i Opplæringskontoret for Små Håndverksfag (OSH). Opplæringsansvarlige i bedriftene som vil være med på kurs får 50% rabatt på kursavgiften.

Vi tar forbehold om endringer i kursplanen og at nok deltakere er påmeldt før kursene blir satt i gang. I tillegg til kursoversikten blir det sendt ut kursinvitasjoner med mer spesifikt kursinnhold, klokkeslett og utstyrsbehov i forkant de enkelte kursene før kursstart.. Kursene gjennomføres primært på Kompetansesenteret for små håndverksfag. Bøler Gård, Bølerveien 24 B. 0690 Oslo.  Påmeldinger/ forespørsler kan sendes til Opplæringskontoret for små håndverksfag: Malin Lunde Andersen, e-post malin@smafag.no  mobil: 91641905