Lærling- og utplasseringsbedriftene våre

OSH eies av medlemsbedriftene, dvs de bedrifter som har lærlinger og ønsker å bruke OSH`s kompetanse.