Toftes snekkeri

 

 


 

 

Telefon: 33 08 14 76
Mobil: 91 74 54 59
Adresse: Sandeveien 13 A
3184, Borre
Epost: toftesnekkeri@online.no
Kontaktperson: Sissel Petra Ræstad Tofte

 

 

Tilbake til medlemsbedriftene

 

 

Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag