Marianns Systue

 


 


Mariann Johansen
Storgata 6
3126 Tønsberg
Telefon: 33 33 39 96
 

Skreddersøm av brude- og selskapstøy, omsøm og reparasjoner. Jeg har mesterbrev i kjole- og draktsøm. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Tilbake til medlemsbedriftene

 

Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag