Fagene

      Hva er små verneverdige fag?


Fag defineres som små og verneverdige hvis det tegnes inntill fem lærekontrakter per år.
Fagene har lange håndverkstradisjoner, og det vurderes som viktig og ta vare på de
kunnskaper og ferdigheter som faget representerer.
Bedrifter innen disse fagene mottar utvidet støtte når de tar inn nye lærlinger.
I tilegg til mange små og verneverdige fagene har vårt opplæringskontor også ansvar for kjole- og draktsyerfaget og møbeltapetsererfaget.

Blyglasshåndverker
Bunadtilvirker
Buntmaker
Bøkker
Børsemaker
Filigranssølvsmed
Forgyller
Gipsmaker
Gjørtler
Glasshåndverker
Gravør
Herreskredder
Horn-, bein, og metallduodjàr
Håndbokbinder
Håndvever
Keramiker
Kostymesyer
Kurvmaker
Maskør- og parykkmaker
Modellbygger
Modist
Møbeltapetserer
Nautisk instrumentmaker
Optroniker
Orgelbygger
Reipslager
Salmaker
Seilmaker
Skinn- og pelsdoudjàr
Skomaker
Smed
Storurmaker
Strikkehåndverker
Sølvsmed
Taksidermist
Tekstilduodjàr
Trebåtbygger
Tredreier
Tredoudjàr
Treskjærer
Urmaker
Veve- og håndstrikkerdoudjàr