Hva gjør vi?

DETTE GJØR VI FOR LÆRLINGEN
Hjelper til med å skaffe lærlingplass
Skriver lærlingkontrakt
Tilrettelegger teoriundervisning
Veileder i og følger opp bruk av opplæringsboka
Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen
DETTE GJØR VI FOR BEDRIFTEN
Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
Utbetaler lærlingetilskudd
Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori
Følger opp endringer i lover og regler
Melder opp lærlingen til svenneprøve