KURSPLAN

Vinter og vår 2023

 

Ønsker du å motta invitasjoner til kurs? Meld din interesse HER.


Opplæringskontoret for små håndverksfag presenterer
kursplan for vinter/vår 2023

Opplæringskontoret for små håndverksfag (OSH) presenterer nedenfor kursplanen for vinter/vår 2023. Enkelte kurs er svært populære, så vi anbefaler rask påmelding til de kursene du ønsker å delta på. Ved fullsatte kurs, vil det settes opp ventelister og 2.års lærlinger prioriteres ved påmelding.

Alle spørsmål og øvrige henvendelser sendes til Opplæringskontoret for små håndverksfag v/Malin Lunde Andersen: malin@smafag.no 916 41 905

Vel møtt til kurs!

OSHs kursregelement

1. Kursene er med få unntak gratis for lærlinger under OSH. Avvik fra dette står i kolonnen for kursavgift.
Faglige ledere i medlemsbedriftene får 50% rabatt på kursavgiften.

2. Påmelding er bindene. Frist for avmelding er senest ti – 10 – dager før første kursdag. Ved avmelding etter denne fristen eller ved forfall uten gyldig grunn (eks. legerklæring), vil det for lærlinger tilkomme et gebyr på kr 500,-. For øvrige deltagere vil innbetalt kursavgift beholdes i sin helhet av OSH.
Ved fulltegnede kurs blir evt. interesserte satt på venteliste og informert dersom det skulle bli ledige plasser.

3. Det gis fortrinnsrett for deltagelse for OSHs medlemsbedrifter – primært for lærlinger, sekundært for faglige ledere. Kursoversikten deles først med bedriftene/lærlingene før inngangen til hvert semester. Frem til full publisering ved semesterstart har bedriftene mulighet til å melde på før andre.
Merk: OSH-lærlingers deltagelse på kurs må alltid avklares med faglig leder/lærebedrift i forkant av påmelding.

4. Invitasjon til hvert enkelt kurs sendes ut i god tid før kursstart, med mindre de allerede er fulltegnet. Bedriftene vil motta invitasjonene èn uke før de deles med øvrige potensielle deltagere.

5. Alle påmeldte plikter å holde seg oppdatert og svare på evt. henvendelser fra OSH i e-post/sms vedrørende de aktuelle kursene.

6. Vi tar forbehold om endringer i kursplanen og at kurs kan bli avlyst dersom det er for få påmeldte. Søknad om kursplass gjøres her.

 
Uke
Kurs og kursholder
Dato
Sted
Innhold
Målgruppe
Kursavgift
2
Drapering og modellering
 
– Marie – Terese Storteig
12.-13. januar
Kompetansesenteret for små håndverksfag, Bølerveien 24 B, 0690 Oslo
Innføring i teknikker brukt ved drapering og modellering.
Lærlinger og andre søminteresserte
Gratis for lærlinger tilknyttet OSH.
 
Andre kr 3000,-
2
Kurs i modellering
Del 1
– Tine Solheim
Weekenden i uke 2
Tine Solheims Atelier
https://tinesolheim.no
NB! Påmelding skjer direkte til Tine Solheim
Lærlinger og andre søminteresserte
2000,- for lærlinger
3500,- for utenforstående
3
Drakt- og motehistoriekurs
 
– Jorunn Sæter for Prøverommet
 
 
2.samling:
19-20 januar
Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstadsplass, 0194 Oslo
Stilepoker i drakthistorien.
Lærlinger i sømfagene og maskør- og parykk samt teateransatte og faglærere.
Lærlinger i tekstilfag og maskør- og parykk i OSH: kr 1000,-
Øvrige: kr 5000,-
3 – 5
Minisvenneprøve for kjole- og draktsyerlærlinger
Utdeling onsdag 18.1 Oppstart mandag 23.1
avsluttes onsdag 1.2
Kompetansesenteret for små håndverksfag, Bølerveien 24 B, 0690 Oslo
Gjennomgang av en svenneprøve, for 2. års lærlinger i kjole- og draktsyerfaget.
Lærlinger i kjole- og draktsyerfaget
Gratis for lærlinger tilknyttet OSH.
Andre
kr 4000,-
4
 
Kurs i søm av bunadsskjorte
25.januar – 27.januar
Kompetansesenteret for små håndverksfag, Bølerveien 24 B, 0690 Oslo
Vi fokuserer på sømteknikker ved søm av bunadsskjorter, som rynking, splitt, kiler etc.
Lærlinger i bunadtilvirkerfaget og andre søminteresserte
Gratis for lærlinger tilknyttet OSH.
Andre
kr 3000,-
 
4
Kurs i modellering
Del 2
– Tine Solheim
Weekenden i uke 4
Tine Solheims Atelier
https://tinesolheim.no
NB! Påmelding skjer direkte til Tine Solheim
Lærlinger og andre søminteresserte
2000,- for lærlinger
3500,- for utenforstående
11
Drakt- og motehistoriekurs
– Jorunn Sæter for Prøverommet
 
 
3.samling:
16-17 mars
Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstadsplass, 0194 Oslo
Stilepoker i drakthistorien.
Lærlinger i sømfagene og maskør- og parykk samt teateransatte og faglærere.
Lærlinger i tekstilfag og maskør- og parykk i OSH: kr 1000,-
Øvrige: kr 5000,-
 
Innprøving grunnformer og plagg.
Dato settes nærmere ved behov
Kompetansesenteret for små håndverksfag,
Bøler Gård
Bølerveien 24B
Gjennomgang av konstruksjon av grunnform med ledigheter og innprøving til svenneprøve. Hva gjør man til prøvinger etc.
Lærlinger som skal opp til svenneprøve i 2023
Lærlinger i Opplæringskontoret: kr 0,-
 
Behovsprøvd kurs før svenneprøven
Dato settes nærmere ved behov
Kompetansesenteret for små håndverksfag,
Bøler Gård
Bølerveien 24B
Individuelt tilpasset kurs, legges opp etter hver enkelts behov.
Lærlinger som skal opp til svenneprøve i 2023
Lærlinger i Opplæringskontoret: kr 0,-
 
Dokumentasjonsdel – svenneprøve
Dato settes nærmere
Kompetansesenteret for små håndverksfag,
Bøler Gård
Bølerveien 24B
Tips til hva som kreves i den skriftlige delen til svenneprøven.
Digitalt møte.
Lærlinger som skal opp til svenneprøve i 2023
Lærlinger i Opplæringskontoret: kr 0,-
Andre kr 600,-
Juni
Svenneprøve
Kjole- og draktsyerfaget
Juni
Kompetansesenteret for små håndverksfag,
Bøler Gård
Bølerveien 24B
Svenneprøve
Lærlinger og privatister
Lærlinger i Opplæringskontoret: kr 0,-
Andre kr 4000,-
 
Teknisk overlockkurs
Settes opp ved interesse.
Kompetansesenteret for små håndverksfag,
Bøler Gård
Bølerveien 24B
Lær deg å kjenne din overlockmaskin!
Vi øver på treing og utforsker maskinenes potensiale. NB! kun husholdningsoverlock.
Lærlinger og andre interesserte
Lærlinger i Opplæringskontoret: kr 0,-Andre kr 700,-