Kurs

Opplæringskontoret for små håndverksfag har jevnlig et variert kurstilbud til lærlinger og andre interesserte i ulike håndverksfag.
Kurspris for lærlinger gjelder bare de som har lærekontrakt i Opplæringskontoret for Små Håndverksfag (OSH).
Vi tar forbehold om endringer i kursplanen og at nok deltakere er påmeldt før kursene blir satt i gang. I tillegg til kursoversikten blir det sendt ut kursinvitasjoner med mer spesifikt kursinnhold, klokkeslett og utstyrsbehov i forkant de enkelte kursene. Kursene gjennomføres i våre kurslokaler på Bøler gård, Bølerveien 24, Oslo. Påmeldinger/ forespørsler kan sendes til Opplæringskontoret for små håndverksfag:
Line M A Larsen (maldlars@icloud.com ) mobil 93222901
KursforslagTidStedKurs-lederDeltakereInnholdKursavgift
Dokumentasjons-seminar
Nye kjole- og draktsyer-lærlinger

Mer informasjon her
Tirsdag 26. september
Kl. 9 – kl. 14
HMS kl 14 – kl 16
Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Jorunn Sæter

Line Larsen
1 års lærlinger i kjole- og drakt-syerfaget.Gjennomgang av læreplan, planlegging av opplæring og dokumentasjon, Generell gjennomgang av HMSGratis for lærlinger i OSH
Dokumentasjons-seminar
Nye lærlinger i små håndverksfag


Mer informasjon her
Torsdag 28. september
Kl. 9 – kl. 14
HMS kl 14 – kl 16
Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Jorunn Sæter1 års lærlinger i små håndverksfagGjennomgang av læreplan, planlegging av opplæring og dokumentasjonGratis for lærlinger i OSH
Kurs i mønsterkonstruksjon og sømteknikker for Høgskolestudenter
Min 8 deltakere.
Uke 40
Fra 2. oktober til 6. oktober
Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Jorunn Sæter
Line Larsen
Høgskolestudenter og andre interesserteKonstruksjon av grunnform og jakkemønster. Søm av jakke med skag, krave, tosømserme og foringKr 2500
Grunnleggende mønsterkonstruksjon
Tirsdag 24. oktober, onsdag 25. oktober og torsdag 26. oktober
Kl. 9 til kl. 16
Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Line LarsenLærlinger i sømfag, privatister og andre interesserteTilpassing av grunnformer og andre mønster.
Ulike ermtyper, kraver, omspenn, stolper, belegg og lommer.
Lærlinger i kontoret kr. 500
Andre kr 3000
Helgekurs i modellering.
Del 1.
Fredag 3. nov.
kl. 17 – kl. 20
Lørdag 4. nov. og søndag 5. nov fra kl. 9 til kl. 16.
Agrippa
Tråkka 2 A
Oslo
Tine Solheim
Direkte påmelding til Tine Solheim
924 22 909
Alle søminteresserte som ønsker å modellere sin egen grunnform. Lærlinger i kostyme, kjole- og drakt og bunad.Modellering på kunde. Deltakerne vil få sin egen grunnform etter endt kurs. Det er en fordel å delta på både del 1 og del 2. Kurspris:
Kr 3000
Lærlinger i OSH kr 1000
Helgekurs i modellering
Del 2
Fredag 17 nov.
kl. 17 – kl. 20
Lørdag 18 nov. og søndag 19 nov. fra kl. 9 til kl. 16.
Agrippa
Tråkka 2 A
Oslo
Tine Solheim
Direkte påmelding til Tine Solheim
924 22 909
Alle søminteresserte som ønsker å modellere sin egen grunnform. Lærlinger i kostyme, kjole- og drakt og bunad.Modellering på kunde. Deltakerne vil få sin egen grunnform etter endt kurs. Det er en fordel å delta på både del 1 og del 2Kurspris:
Kr 3000
Lærlinger i OSH kr 1000
Drakt og motehistorie
Prøverommet
1. samling
Torsdag 16. og fredag 17. novemberDen Norske Opera og BallettJorunn SæterTeateransatte
Lærlinger
Faglærere
Andre interesserte
Gjennomgang av alle epoker i drakthistorien. Temaforedrag og fordypning.
Teater og museumsbesøk.
Egenandel for lærlinger kr- 1000
Andre kr 4500
”Minisvenneprøve”
2. års lærlinger i Kjole og Draktsyerfaget.
Privatister
Uke 45
Utdeling av oppgave torsdag 2. nov. kl. 18.00
Gjennomføring fra mandag 6. november til fredag 10 november.
Vurderingsmøte med bedrifter mandag 13 november kl. 18 til kl. 20
Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Jorunn Sæter
Line Larsen
2. års lærlinger i kjole- og drakt-syerfaget.
Privatister og lærlinger utenom kontoret
Praktisk gjennomgang av en ”svenneprøveoppgave” med rammer og vurdering.
Innprøving og tilpassing på kunde. Planlegging og dokumentasjon.
Gratis for lærlinger i OSH
Andre:
Kr 4000
Kurs i broderiteknikker


Mer informasjon her
Fra fredag 24. november til og med søndag 26. november kl. 9 – kl. 16.Bøler Gård,
Bølerveien 24,
0690 Oslo
Barbro StorlienLærlinger i bunadtilvirkerfaget, kjole- og draktsyerfaget og andre interesserte.Gjennomgang av viktige sting og broderiteknikker: Plattsøm, sjattersøm, grunnsøm, kjede- og kontursting, smøyg, enkel og dobbel uttrekkssøm.Kurspris:
Lærlinger i kontoret kr 500.
Andre kr 3000.
Materialpakke kr 300