Bedriftene

OSH eies av medlemsbedriftene, dvs de bedrifter som har lærlinger og ønsker å bruke OSH`s kompetanse.

Medlemsbedrifter som har lærling

Medlemsbedrifter som for tiden ikke har lærling

Kjole- og draktsyer

Hitch Hike Studio AS
Ole Kolstads Eftt./GøJ tøy
Karen-Wen systue
Natalia Design

Maskør- og parykkmaker
Den Norske Opera & Ballett
Det Norske Teatret

Kostymesyer
Den norske opera
Det norske teatret
Oslo Nye Teater
Riksteatret

Skomaker
Everest Sko

Modist
Mona Strand

 

Bunadstilvirker
Norsk Flid Husfliden Moss
Astrid Lilleaas
Berg og Blåne

Filigrandsølvsmed
Sølvsmia Norsk Folkemuseum
Johs Kristiansen eftf AS (Larvik)

Møbeltapetserer
Torp Møbeltapetsering
Puffen Møbeltapetserverksted

Marte Rudes Møbeltapetsering

Industrisøm
JHA industrisøm
Kaefer Constructions

Kjole- og draktsyer

Sylvia Denais
Norsk Folkemuseum
Sadonie couture
Folkeuniversitetet Øst

Lises systue
C-shop

Maskør – og parykkmaker
Nationaltheatret

Kostymesyer
Nathionaltheatret

Smed
Bogstad smie

Filigransølvsmed
Hilde Nøtvedt sølvsmie

Modist
Top Hat
Den Norske Opera og Ballett

Salmaker
Arild Broberg

Buntmaker
Pelsatlie K. Poverud

Møbeltapetserer
Inger Eide