Nyheter

 

Ny ansatt

Christian Schøien skal begynne hos oss fra 15 januar 2018.Christian-Schøien

Han er møbeltapetserer og har vært lærer på møbeltapetserlinjen på Holtet vgs.

Han skal jobbe med å skape et miljø for møbeltapetserfaget og lærlinger i faget.

Han skal holde kurs i Yrkesteori, tegning, stilhistoriekurs osv.

I tillegg skal han arrangere faglige utflukter og sosiale treff for faget.

Alle kurs vil være åpne for lærlinger i kontoret og andre som har lyst til å delta.

I tillegg vil han oppsøke bedrifter for å få frem flere læreplasser.

Han vil bistå bedriften, for å følge opp lærlinger under læretiden.