Reform 94

De fleste fag har 4 års læretid. De to første årene i skole; grunnkurs og videregående kurs 1.
De to siste årene skjer opplæring i bedrift. Det første året i bedriften kalles opplæringsår. Ved særløp skrives lærerkontrakten
etter grunnkurset, slik at det blir 3 års opplæring i bedrift. Elever som allerede har brukt retten sin kan gå rett ut
i bedrift.

Vil du vite hvilke skoler som har de forskjellige kursene, trykk her.

Grunnkurs VK 1 VK 2 bedrift, 2 år
Formgivingsfag Buntmaker, særløp Buntmaker
Forgyller, særløp Forgyller
Gravør, særløp Gravør
Gull og sølvarbeid Filigransarbeid
Sølvsmed
Maskør- og parykkmaker, særløp Maskør- og parykkmaker
Design og tekstil Bunadstilvirker
Strikker
Håndvever
Modist
Kostymesyer
Kjole-draktsyer
Herreskredder
Seilmaker
Pottemaker Pottemaker
Skomaker, særløp Skomaker
Håndbokbinder, særløp Håndbokbinder
 
Trearbeidsfag Kurvmaker, særløp Kurvmaker
Tredreier særløp Tredreier
Treskjærer Treskjærer
Møbeltapetserer Møbeltapetserer
Salmaker
Snekkerfag Orgelbygger
Modellsnekker
Bøkker
 
Mekaniske fag Børsemaker Børsemaker
Maskinfag Gjørtler
Ortose-og protesemaker, særløp Ortose-og protesemaker
Ortopedisk fottøy, særløp Ortopedisk fottøy
Plate- og sveis Smed
Maskinfag Nautisk instrumentmaker
Elektromekaniske fag Optroniker
Urmaker *, særløp Storurmaker *
 
Naturbruk Landbruk og naturforvaltning Hovslager **
 
Tekniske byggfag Gipsmaker, særløp Gipsmaker
Glassfaget, særløp Blyglassmesterfaget
Glasshåndverkerfaget
 
* Kryssløp fra salg- og service eller elektromekaniske fag
**Kryssløp fra grunnkurs Mekaniske fag og Naturbruk