Kunnskapsløftet

De fleste fag har fire års læretid. De to første årene er i skole; VG1 ig VG2.
De to siste årene skjer i opplæring i bedrift. Det første året i bedriften kalles
opplæringsår, og det andre året kalles verdiskapningsår.
Ved særløp skrives lærekontrakt etter VG1, slik at det blir tre års opplæring
i bedrift. Elever som allerede har brukt retten sin kan gå rett ut i bedrift.

Vg1 Vg2  2 år opplæring i bedrift
Design og håndverk  Design og tekstil  Buntmaker
Maskør- og parykkmaker
Bunadstilvirker
Strikker
Håndvever
Modist
Kostymesyer
Kjole-draktsyer
Herreskredder
Møbeltapetserer
Skomaker
Design og trearbeid   Kurvmaker
Tredreier
Treskjærer
Møbelsnekker
Bøkker
Orgelbygger
Design og gullsmedhåndverk Gullsmed
Sølvsmed
Filigran
Gravør
Glasshåndverker Blyglassfaget
Glasshåndverker
Smed Smed
Interiør og utstillingsdesign Interiør
Utstillingsdesign
Pianostemming og pianoteknikk Pianostemming og pianoteknikk
Ur og instrumentmaker Urmaker
Storurmaker
Optroniker
Nautisk instrumentmaker
Frisør Frisør
Børsemaker Børsemaker
Blomsterdekoratør Blomsterdekoratør
Taksidermist Taksidermist
Båtbyggerfaget Båtbyggerfaget
Aktivitør Aktivitør
Design og duodji Design og duodji
Fag med særløp (Vg1 Design og håndverk + 3 år i bedrift)
Design og håndverk Håndbokbinder
Pottemaker
Maskør og parykkmaker
Seilmaker
Gipsmaker
Gjørtler
Forgyller
 
Helse og sosial
Fotterapi og ortopedi Ortopeditekniker
 
Naturbruk Heste og hovslagerfag Hovslager
 
Teknikk og industriell produksjon Industriteknikk Modellbyggerfaget