Utdanningsveier


Kunnskapsløftet

Fra skoleåret 2006/2007 er det innført ny struktur i videregående opplæring (kunnskapsløftet).
Her kan du se hva det vil si for de verneverdige og små fagene.

Reform 94

Her kan du følge utdanningsveier for de små verneverdige fagene i henhold til strukturen i Reform 94.