Keramiker

Keramiker
Keramikerfaget er et av verdens eldste håndverk. I Lilleasia er det funnet brente leirformer fra ca 6500 år f. Kr som er den tidligste kjente keramikken. I Kina ble det utviklet aske, leire- og feltspat- glasurer på steingods og brent i store vedovner ca 500 f. Kr. Dette dannet grunnlaget for utvikling og fremstilling av porselen.
I vårt land har pottemakerfaget lange tradisjoner og spenner fra tradisjonelle arbeidsmetoder til nye og eksperimentelle prosesser og teknikker. Keramikeren må beherske flere arbeidsområder og en lang rekke ulike teknikker. Først og fremst kreves grunnleggende kunnskaper om formgiving, modellering, dreiing, støping, glasering og brenning. Faget krever også kjennskap til materialer, redskaper, fremstillingsmetoder og produktutviklings-prosesser.
Keramikere driver som regel egen næringsvirksomhet i samarbeid med andre keramikere eller i samarbeid med utøvere i andre håndverksfag eller andre bransjer. Keramikeren arbeider innenfor brukskunst, husflid og turistnæring. Flere keramikere driver omfattende næringsvirksomhet med ansatte.
Utdanning
Særløp, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:

VG1 design og håndverk

VG2 og 3 særløp keramiker / opplæring i bedrift

Lærebøker