Opplæringskontoret har kontorer på

Kompetansesenteret for små håndverksfag, Bølerveien 24B, 0690 OSLO

Morten Klemp

Morten Klemp

Fagkonsulent

Telefon: 926 42 271
E-post: morten@smafag.no

Buntmakermester

<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">Opplæringskontoret for små håndverksfag</span>

Opplæringskontoret for små håndverksfag


Er du glad i ditt fag, ta inn en lærling i dag!


<span style="color: #313131;" class="ugb-highlight">Malin Lunde Andersen</span>

Malin Lunde Andersen

Daglig leder

Telefon: 916 41 905
E-post: malin@smafag.no

Industrisyer