Opplæringskontoret har kontorer på

Kompetansesenteret for små håndverksfag, Bølerveien 24B, 0690 OSLO

Morten Klemp

Morten Klemp

Daglig leder

Telefon: 926 42 271
E-post: morten@smafag.no

Buntmakermester

Malin Lunde Andersen

Malin Lunde Andersen

Fagkonsulent/kursansvarlig

Telefon: 916 41 905
E-post: malin@smafag.no

Industrisyer

Anette Evjen Olsen

Anette Evjen Olsen

Fagkonsulent

Telefon: 974 29 284
E-post: anette@smafag.no

Kjole- og draktsyer