Duodji

Duodji
Duodji kalles både det å lage noe og det som blir laget. Duodji er et samlebegrep for alt skapende håndverk og omfatter det en på norsk kaller husflid, kunsthåndverk, sløyd og småindustri. Duodji har sitt utgangspunkt i den samiske ressurs- og næringstilpasningen. De geografiske, økologiske og økonomiske forhold samene har levd og fortsatt lever under, gjenspeiles også i de ulike duodjiprodukter.
Det ble brukt forskjellige materialer fra naturen; rotknuter, røtter, never, skinn, horn, bein og sener. Metaller som tinn og sølv ble også brukt.I dag er duodji gått over til å bli souvenirsløyd og kunsthåndverk, og utsmykningen har følgelig størst verdi. Duodji har aldri vært tuftet på ideen om masseproduksjon, men endel nye teknikker er likevel tatt i bruk – noen har i dag duodji som inntektskilde. Uansett er det viktig at produktene er laget på grunnlag av samisk tradisjon i materialvalg og arbeidsteknikk.

 Utdanning
 1 + 3 modell, dvs ett år i skole og tre år i bedrift.

 Kunnskapsøftet:

 VG1 design og håndverk

 VG2 design og duodji