Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Tilbake til  Forside

 

Styret
Styret i opplæringskontoret består av representanter for medlemsbedriftene, en lærlingerepresentant og daglig leder Morten Ø. Klemp.


Styreleder
Anette Hellenes, Det Norske Teatret

Styremedlemmer
Jorunn Sæter, Lørenskog Vgs.
Lise Fjeld, Oslo Nye Teater
Gøril Johansen, Ole Kolstads Eftf./Gøj Tøy
Tone Bjerke, NRK, kostymeavd.

Vara
Ingebjørg S. Thoresen, IST Søm & Design
Eva Sharp, Nationaltheateret

Lærlingerepresentant
Ingfrid Marie Vasset, Nationaltheateret

Kort historikk
"Opplæringsringen for verneverdige fag i Oslo" ble opprettet i 1990. "Opplæringskontoret for små og verneverdige fag" ble som en videreføring av denne vedtatt opprettet på generalforsamlingen i 1997. Opplæringskontoret ble offentlig godkjent av Yrkesopplæringsnemnda i Oslo den 10.07.97.
I september 2002 flyttet kontoret fra Oslo til Akershus for å spare midler. Kontoret fikk sitt nåværende navn "Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag" på årsmøtet i 2003.

Vedtekter

Årsmelding 2003
Årsmelding 2004  
Årsmelding 2005   
Årsmelding 2006