Buntmakerfagets teorisider 


Tilbake til startsiden

Oppgaver

Pelsmaskinen

Trådføring

Vedlikehold av pelsmaskin

Byglemaskinen

Om prosjektet

Linker

 


Oppgavene baserer seg på lærebøkene "Buntmakerlære 1-4", som kan bestilles fra forlaget Yrkeslitteratur as.

Pelsdyr: Persianer Arbeidsteknikker:
Bever Rev Beredning og foredling
Bisam Røyskatt Farging
Chinchilla Sel Anbrakking
Coyote Sobel Kamming
Ekorn Ulv Forsetting
Gaupe Vaskebjørn Sortering
Geit Spikring
Hamster Utregninger: Styrting
Ilder Priskalkyle Rykking
Kanin Beregning av rykkvinkel Skjøte skinn før rykking
Lam Utregning av gallonering Innrykking
Leopard Materialforbruk Svingrykking av krave
Mink Trapperykk
Muldvarp Annet: Tverrykking, luftgalonering
Murmel Historikk Galonering
Mår Rensing, bygling, steaming Omkastning
Mårhund Mønsterforandring Stykkpels
Nutria Problemer Sammensying og håndsøm
Opossum Sømmer Omsøm og forandring
Oter Forandringer