Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Hovslager
Fram til 1940-50-tallet spilte hesten en sentral rolle i jord- og skogbruk og den ble brukt til transport og i forsvaret. Ofte var det smedene som utførte hovslagerarbeid. Hesteskoene og verktøyet som ble brukt ble i stor grad laget for hånd. Å kunne smi og tilpasse sko er minst like viktig i dag som i tidligere tider.

Mekaniseringen av jord- og skogbruket, og bilens inntog førte til en dramatisk reduksjon i antall hester. Resultatet ble at hovslagerfaget og den systematiske opplæring av hovslagere med fagbrev ble så godt som borte i mer enn en generasjon.

De siste tiår har hestebestanden igjen økt kraftig, takket være sports- og hobbyhestens store popularitet. De som skor hester i dag benytter hovedsaklig fabrikklagde sko. Også endel verktøy blir fabrikkfremstilt, men den praktiske utførelsen av yrket har ikke forandret seg nevneverdig. I dag er det et stort behov for kvalifiserte hovslagere. En hovslager bør også ha et visst kjennskap til klauvstell. Regelmessig og korrekt beskjæring er av stor betydning i dagens storfehold.  

Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Naturbruk

Reform 94
VK1 Landbruk og naturforvaltning
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt

Norsk Hestesenter