Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Børsemaker
Børsemakerfaget har utviklet seg fra å omfatte håndverksmessig framstilling av hele våpen til hovedsakelig å omfatte reparasjoner og tilvirking av våpendeler. Børsemakerne må kunne bearbeide stål, tre og kunststoffer og kunne framstille, reparere, justere og tilpasse våpen og våpendeler. 

Selv om moderne teknologi er tatt i bruk, er fortsatt gammel håndverkstradisjon en del av faget. Dette stiller høye krav til utøveren når det gjelder bruk av håndverktøy og krav til formsans, nøyaktighet og tålmodighet. Børsemakeren må også ha kjennskap til lover og regler som gjelder for bruk av våpen og ammunisjon. De må ha spesielt god kjennskap til viltloven og dyreloven. Kundegrunnlaget er begrenset og består av skyttere og jegere som er spredd over hele landet. Dette gjør at bedriftene ofte er små enmannsbedrifter. Med den jakt- og skyttertradisjon som er i Norge vil det være et jevnt, men begrenset behov for børsemakere i tiden framover.  Børsemakeren vil være en naturlig ressursperson for lokale jakt- og fiskeforeninger og for skytterlag. 
Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
VK1 Børsemaker
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker

Gauldal vgs