Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 

Tredreier
Dreier gjenstander i tre, hovedsaklig ved hjelp av dreiebenk. I arbeidsoppgavene kan det inngå oppsetting av verktøy og maskintilvirking av suvenirer og pyntegjenstander, samt dreiing av f.eks. stol-/bordbein.

 

Utdanning:
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
Læreplan for 1. års opplæring i bedrift
Læreplan for 2. års opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker