Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Smed
I tidligere tider ble kunsten å smi sett på som en magisk egenskap. Dagens smeder viderefører våre gamle håndverkstradisjoner, men kan også ta i bruk moderne verktøy og produksjonsmetoder.
Smijernskunsten kan spores tilbake til jernalderen, da jern ble brukt i våpen og redskaper. På 1500-tallet fikk smijernskunsten en oppblomstring, særlig i Spania som hadde kolossale kor-gittere i renessansestil. Etter hvert fikk smijernskunsten en betydelig plass som dekorativ kunstform. Smijern ble brukt i møbler og dekorative utsmykninger. 

De første smijernsarbeider ble utført i form av gitterverk, porter og rekkverk, og senere ble låser og vakre dørbeslag også utformet i smijern. I Norge i dette århundret er særlig Gerhard Munthe og Gustav Vigeland kjent for sin bruk av smijern. Smeden viderefører våre gamle håndverkstradisjoner. Stålmaterialet i håndverket har ikke endret seg vesentlig, men dagens håndverkssmeder møter stadig nye utfordringer. I smedfaget er det i dag få utøvere, men endringer i markedets behov gjør at det vil bli større etterspørsel etter metallhåndverkere både i industrien og for individuelle håndverksmessige oppgaver. Dagens håndverkssmeder arbeider med dekorative smijerns- gjenstander som porter, gitter, rekkverk og verktøy.

Smeder blir i økende grad etterspurt ved rehabilitering og restaurering. De må derfor kunne utføre reparasjonsarbeider og fornye slitt utstyr. Framtidens smeder kan sies å representere en motvekt til «bruk- og kastmentaliteten».

Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
VK1 Plate og sveis
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker