Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Seilmaker
Menneskene har brukt fartøyer med seil i 6-7000 år. Fra rundt år 1000 var samfunnet i Skandinavia basert på sjøfart. «Vikingskip» gikk nærmest i rutetrafikk i  farvannene mellom Norge og øyene i Atlanterhavet.
I løpet av 1300-tallet bygde mange europeiske stater opp skipsflåter med tanke på handel og krigføring; mange av skipene var store og trengte mange seil.

I Norge ble seilmakeren for alvor etterspurt på 1800- tallet, da det ble bygd opp en betydelig norsk handelsflåte.

Seilmaterialer har endret seg drastisk siden de første seil og fram til i dag. Etter at vi fikk Bermudariggen, som er mest brukt i dag, har utviklingen i stor grad vært konsentrert om materialer. Før 2. verdenskrig var det bomullseil som var vanlig. Dacron eller Terylene er imidlertid kunstmaterialer som revolusjonerte seilmakerfaget. Disse materialene ble tilgjengelige på 50-tallet, og sammen med en forbedret økonomi førte dette til økende interesse for regattaseiling i 60- og 70-årene.  

I dag produseres også seil ved hjelp av avanserte datasystemer og ofte i eksotiske materialer som Kevlar, Mylar og Spectra. Seilmakeren lager også målsydde trekk, presenninger og kalesjer for en lang rekke ulike bruksområder.  

Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
VKI design og tekstil
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker