Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Ortose- og protesemaker/ Ortopeditekniker
Ortopediske hjelpemidler er et fellesuttrykk for å erstatte eller gjenopprette tapt funksjon i en bevart legemsdel i bevegelsesorganene.
Hippokrates, 460-377 f.Kr. regnes som skaperen av ortopedi. Det er funnet ortoser og proteser i Egyptiske kongegraver fra denne tiden. Etter første verdenskrig ble arbeidet med ortopediske hjelpemidler satt i system, utløst av de mange krigsskadde som trengte ortopediske hjelpemidler.

Tidligere var det kun yrkesskadde som fikk dekket utgifter til hjelpemiddel, men i 1959 fikk vi lovfestet alle krav til dekning av ortopediske hjelpemidler.

Ortose og protesefaget er et sammensatt fag som omfatter mange forskjellige fagområder; materiallære, anatomi. fysiologi og ikke minst møter med mennesker i en svært vanskelig situasjon. De seneste 5-8 årene har det vært en meget stor utvikling innen faget bl.a. fordi mange nye materialer og ny teknologi er tatt i bruk.

Utdanning
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Helse- og sosialfag

Reform 94
Læreplan for 1. års opplæring i bedrift
Læreplan for 2. års opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Linker:
Skoleoversikt
Lærebøker

OCH ortopedi AS