Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 

Pottemaker
Pottemakerfaget er et av verdens eldste håndverk. I Lilleasia er det funnet brente leirformer fra ca 6500 år f. Kr som er den tidligste kjente keramikken. I Kina ble det utviklet aske, leire- og feltspat- glasurer på steingods og brent i store vedovner ca 500 f. Kr. Dette dannet grunnlaget for utvikling og fremstilling av porselen.

I vårt land har pottemakerfaget lange tradisjoner og spenner fra tradisjonelle arbeidsmetoder til nye og eksperimentelle prosesser og teknikker. Pottemakeren må beherske flere arbeidsområder og en lang rekke ulike teknikker. Først og fremst kreves grunnleggende kunnskaper om formgiving, modellering, dreiing, støping, glasering og brenning. Faget krever også kjennskap til materialer, redskaper, fremstillingsmetoder og produktutviklings-prosesser.
Pottemakere driver som regel egen næringsvirksomhet i samarbeid med andre pottemakere eller i samarbeid med utøvere i andre håndverksfag eller andre bransjer. Pottemakeren arbeider innenfor brukskunst, husflid og turistnæring. Flere pottemakere driver omfattende næringsvirksomhet med ansatte.
Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
VKI Formgivingsfag
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker

Landsforbundet for pottemakere