Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 

Ortopedisk fottøy
Arbeidsoppgaver kan være tilvirkning og reparasjon av ulike typer ortopedisk fottøy og andre ortopediske hjelpemidler.

Produksjon av forfotsproteser, ankelortoser (se bilde), fotsenger, forskjellige typer ortopedisk fottøy m.m. utføres i dag av ortopeditekniker i samarbeid med ortopediingeniør. Ortopediingeniøren er, gjennom autorisasjon ansvarlig for at hjelpemidlene blir forskriftsmessig utført.
Faget ble lagt under lov om fagopplæring i arbeidslivet i 1953. 

Nå er faget skilt ut som eget fag og heter ortopedisk skotøy. Fra gammelt av ble hjelpemidlene laget av forskjellige håndverkere som snekkere, skomakere, sadelmakere, bygdesmeder og andre.

Etter at lov om omsetting og tilvirkning av ortopediske hjelpemidler kom i 1971, og med kravet den stiller til autorisasjon, har produksjonen blitt regulert over til ortopediske verksteder. Det er flere private og noen statlige verksteder rundt om i landet.

Faget blir borte i Kunnskapsløftet.

Utdanning
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Læreplan for 1. års opplæring i bedrift
Læreplan for 2. års opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere Linker
Skoleoversikt
Lærebøker