Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Orgelbygger
Som orgelbygger arbeider du i et verksted. I tillegg arbeider du med sammensetning og utprøving av orgler i kirker, konsertsaler osv. Orgelbyggeren bygger, installerer, reparerer og vedlikeholder orgler. Et orgel er et meget komplisert musikkinstrument. 

Å bygge et orgel er et omhyggelig og nøyaktig arbeid som krever omfattende håndverksmessige og mekaniske ferdigheter. 
Orgelbyggeren fremstiller enkeltdeler og setter delene sammen til et ferdig orgel, som monteres midlertidig og prøves i verkstedet. Deretter tas det ned og sendes til bestemmelsesstedet, hvor det settes sammen igjen og intoneres. Det vil si at pipene gis riktig klang i forhold til rommets akustikk. Yrket krever godt håndlag, anlegg for tegning, god regneferdighet og sans for mekanikk. Det er også en fordel å være musikalsk.
Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94
VKI snekkerfag
Læreplan for opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker
Trearbeidsfag