Bøkene kan bestilles hos yrkeslitteratur AS:
mail: ordre@yrkeslitteratur.no
telefon: 23 27 59 00
faks: 22 43 32 39

                                                                             

Sko før og nå - En liten stilhistorie
Rigmor Haugsand
Boka tar for seg utviklingen av skotøy fra oldtiden og opp til våre dager. Det legges vekt på å vise de store linjene i utviklingen, konkretisert ved tidstypiske eksempler fra de forskjellige epokene. Detaljerte illustrasjoner viser hvordan form, materialer, farger og dekor har variert gjennom tidene, og sammen med teksten gir de leseren et godt innblikk i skotøyets historiske utvikling. Det er også et kapittel på slutten av boka som viser fottøy fra andre kulturer, som kinesiske og japanske sko.

Boka er godkjent til bruk i opplæring i skomakerfaget, men passer også for alle som er interessert i bekledning og drakthistorie. Gjennomillustrert i farger.SBN 584-0308-7 BM
Pris: 220,-
Skomakerverkstedet - butikk, bedrift, bransje
Kirsti Olsen Freding og Bjørn Brænd

Det er ofte de praktiske utfordringene vi blir mest opptatt av i skomakerverkstedet. Hvordan kan jeg som skomaker forene håndverksmessig kvalitet med krav om tempo og lønnsomhet? Vil en kunde betale for de ferdighetene jeg har til å reparere en skade eller lage et produkt på bestilling? Hver dag er slike spørsmål aktuelle for en skomaker. Vi må vite hvor lang tid arbeidet tar, hva materialene koster, og hvor stor del av kostnadene med å drive et verksted hvert enkelt oppdrag må bære.

Det er slike grunnleggende forhold læreplanen i fagene bransjelære, bedriftslære og butikkarbeid tar opp. Denne boka prøver å gi en viss innsikt i bedriftsøkonomiske emner som forsikringer, budsjettering, kalkyler, finansiering av driften, regnskap, kvalitet, arbeidsmiljø, kundebehandling, lov og rett. Boka dekker målene i læreplanen. I tillegg er det et mål å gi deg som framtidig skomaker et grunnlag for å se sammenhengen mellom verkstedet arbeidsteknikken, regneferdigheter og kundebehandling.


 


ISBN : 82-584-0306-0
Pris: 210,-
Skomakerlære
Kirsti Olsen Freding og Bjørn Brænd

I denne boka gjennomgås oppbygningen av sko, krav til sko til forskjellige formål, alle vanlige skoreparasjoner med detaljerte beskrivelser og andre typer reparasjoner som skomakere ofte påtar seg (veskelåser, glidelåser), rengjøring og pussing av sko, hvordan vi lager sko og ortopedisk tilpassing av sko. Den siste delen av boka handler om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Illustrert med instruktive strektegninger.


SBN 584-0307-9 BM
Pris: 290,-

 

Skomakermaterialer
Kirsti Olsen Freding og Bjørn Brænd

Boka omhandler egenskaper ved og bruksområder for de forskjellige materialene som blir brukt i skomakerfaget. I tillegg til tradisjonelle materialer som lær, skinn og gummi, er det tatt i bruk mange nye materialer i sko de senere årene. Det finnes spesialsko for mange områder – for forskjellige yrker og for sports- og fritidsbruk. For å kunne utføre reparasjoner av god kvalitet, må skomakeren ha gode kunnskaper om både tradisjonelle materialer og nye, syntetiske materialer.


SBN 584-0305-2 BM
Pris: 290,-

 

Skomakerverktøy og maskiner
Kirsti Olsen Freding og Bjørn Brænd

Skomakerverktøy og maskiner inngår i en serie av lærebøker for gamle håndverksfag. Gjennom bøkene for opplæringen i skomakerfaget får skomakerlærlingene nå samlet mye av den kunnskapen som før ble overlevert fra mester til lærling og svenn. Den kompetansen som allerede finnes i den tradisjonelle håndverksopplæringen, kan også bli utviklet videre ved at kunnskapen blir tatt vare på, systematisert og dokumentert. Det gjelder kunnskap både om materialer, verktøy, maskiner, arbeidsteknikker, metoder og prinsipper, og ikke minst håndlag og ferdigheter. I denne boka blir skomakerens viktigste verktøy og maskiner gjennomgått. Boka inneholder også en oversikt over skomakerens fagterminologi.


SBN 584-0286-2 BM
Pris: ,-