Bøkene kan bestilles hos yrkeslitteratur AS:
mail: ordre@yrkeslitteratur.no
telefon: 23 27 59 00
faks: 22 43 32 39

                                                                             

Gravørfaget - Materialer, verktøy, HMS
Aass, Valbo, Gjertsen, Brænd
Boka består av tre deler. Den første delen tar for seg de mest brukte materialene i gravørfaget – metalliske og ikke-metalliske materialer og ulike hjelpestoffer –, deres egenskaper og bruksområder. I del 2 blir utstyr, verktøy og maskiner gjennomgått – med vekt på bruksområde, materialer og virkemåte. Gravøren er utsatt for belastende arbeidsstillinger, støy fra maskiner og gasser og damper under smelting av metaller og andre materialer. Del 3 handler om arbeidsmiljøets betydning i forebygging av helse- og miljøskader, bruk av verneutstyr, lover og forskrifter og førstehjelp.

Det er vårt ønske at denne boka – sammen med de andre bøkene for gravørfaget – skal bli et nyttig hjelpemiddel på veien mot svennebrevet, og at de emnene som blir gjennomgått her kan danne grunnlaget for videre utdanning og oppbygging av egen erfaring.ISBN 82-584-0320-6 BM
Pris: 450,-