Bøkene kan bestilles hos Vett &Viten as
mail: salg@vettviten.no
telefon, sentalbord: 66 84 90 40
telefon ordrekontor:64 98 39 80
faks: 66 84 55 90
www.vettviten.no

                                                                  

Samisk kunst- og kulturhistorie
Samisk kunst- og kulturhistorie tar for seg en rekke emner som til sammen gir et innblikk i den særegne kulturarv samer av i dag forvalter – fra samisk mytologi til dagens kunstneriske uttrykk i joik og bilder. Det fortelles om gamle bosetningsområder og byggeskikker, og likheter og forskjeller i levemåte i de ulike områdene. Fortellingen utvides med beskrivelser av andre nordlige urbefolkninger, deres kunst og likhetstrekk med samene. I et eget kapittel om samiske klesskikker får vi lære både om utforming, tilvirkning og regionale særpreg.

Duodji, samisk håndverk, omfatter både myk og hard sløyd, hvor det praktiske og det vakre forenes. Fra beskrivelser av gammelt og nytt kunsthåndverk og ornamentikk er ikke veien lang til skulptur og billedkunst – med eksempler av både historiske og nålevende samiske kunstnere. Til sist kommer en grundig beskrivelse av samiske organisasjoner, og deres arbeid for å fremme samisk kulturidentitet.

 ISBN: 8241202784
Pris: 289,-
Økonomi for duodjifaget - samisk utgave
Jens Halvdan Mosli
Denne boken dekker læreplanen i økonomi til VK1 Duodji.
For mange innen det samiske området er produksjon og salg av doudji-produkter en svært viktig inntektskilde. I økonomiboken for dette faget skal elevene lære sentrale begreper innen bedriftsøkonomi, de skal lære å sette opp kalkyler og forstå betydningen av budsjettarbeid.
Videre vil boken inneholde en markedsføringsdel og grunnleggende begreper i bedriftsregnskap.

 

ISBN: 8241202768
Pris: ?