Bøkene bestilles i bokhandelen
Spørsmål om bøkene kan rettes til Gyldendal undervisning
www.gyldendal.no/undervisning/
mail: undervisning@gyldendal.no
telefon: 22 03 42 01
faks: 22 03 41 62

                                                                             

Våpen- og ammunisjonslære
Erik Weme
VK1 og VK2. Våpen og ammunisjonslære modul 1. Rikt illustrert med bilder og tegninger

 


ISBN 82-585-1237-4
Pris: 283,-

 

Materiallære, overflatebehandling og måleteknikk for børsemakere
Erik Weme
Dekker materialteknologi og måleteknikk for VK1, overflatebehandling og noe om skjeftearbeid på VK 2.

ISBN 82-585-1191-2
Pris: 407,-

 

Tilvirkningsteknikk for børsemakere
Askild Antonsen
Dekker fagene tilvirkingsteknikk og maskinell bearbeiding (modulene 1-4).

ISBN 82-585-1192-0
Pris:350,-