Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

LinkerJørgen Grønli Knudsen

Forgyller
Forgylling består i å legge et tynt belegg av bladgull på ulike materialer. Teknikken har ikke forandret seg nevneverdig de siste 1000 år, også verktøyet er stort sett uforandret. Gullet bankes i dag ut maskinelt, men den siste finbankingen og tilskjæringen må gjøres for hånd. Bladgull brukes i dag på billedrammer, møbler, dekorasjoner på interiører og utendørs på stein og metaller. Behovet for forgyllere er i dag økende. Det er igjen behov for faglærte som kan ta vare på forgylte malerirammer, speilrammer og møbler, og som kan lage rammer fra trelist til ferdig forgylt produkt. 

Fagmessig utførte kopier er også etterspurte. Kreativitet, estetisk bevissthet og interesse for kunst- og stilhistorie er derfor viktige egenskaper i dette faget.
I Norge i dag er det noen få forgyllerverksteder som kan være mulige lærebedrifter. Et faglig nordisk samarbeid har imidlertid utvidet opplæringsmulighetene utover Norges grenser.

Utdanning
1+3-modell, dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94

Læreplan for første års opplæring i bedrift
Læreplan for andre års opplæring i bedrift
Retningslinjer for svenneprøven

Flere linker
Skoleoversikt