Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 


Hva er små verneverdige fag?

Vi har ansvar for 35 små og verneverdige fag. Fag defineres som små og verneverdige hvis det tegnes inntil fem nye lærlingkontrakter pr. år.  Fagene har lange håndverkstradisjoner  og  det vurderes som viktig å ta vare på de kunnskaper og ferdigheter faget representerer. Bedrifter innen disse fagene mottar utvidet støtte når de tar inn nye lærlinger.
I tillegg til de små og verneverdige fagene har vårt opplæringskontor også ansvar for kjole- og draktsyerfaget og møbeltapetsererfaget.

Blyglassmester Herreskredder

Ortose- og Protesemaker skifter navn til Ortopeditekniker

Bunadstilvirker Hovslager
Buntmaker Håndbokbinder Pottemaker
Bøkker Håndvever Salmaker  

Børsemaker

Instrumentmaker Seilmaker  
Duodji Kostymesyer Skomaker
Filigransarbeider Kurvmaker Smed

Forgyller

Maskør- og parykkmaker Storurmaker
Gipsmaker Modellsnekker Strikker
Gjørtler Modist Sølvsmed
Glasshåndverker Orgelbygger Tredreier
Gravør Ortopedisk fottøy Treskjærer

Kjole- og draktsyerfaget