Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker


Bøkker
Gjennom hele middelalderen var det vanlig å oppbevare mat og drikke i tønner av ulike størrelser, noe som skapte et enormt behov for bøkkere i flere hundre år. Frem til 1930 var faget vanlig i Norge, men nye emballeringsmetoder gjorde at antallet utøvere sank raskt. De fleste fabrikkene ble nedlagt i 60-årene og faget ble også tatt ut av lærling-ordningen.

Etter initiativ fra vinmonopolet ble bøkkeryrket på nytt lærerfag i 1994. I Norge er det nå få bøkkere igjen. Det er likevel et behov for denne type fagkunnskap, spesielt til vedlikehold og restaurering av forskjellige typer fat og tønner. Lagring på eikefat er svært viktig blant annet for produksjon av akevitt. Bøkkeren må kunne ta ut egnede materialer til produksjon og reparasjon av tønner og fat. Materialene kløyves til tønnestaver, tørkes, og formes i en stavkrakk. Stavene tilpasses, og det tettes med siv eller andre tettematerialer mellom stavene der det er nødvendig. For å få materialene smidige kan det være nødvendig å dampe og varme materialene. Til slutt slås permanente tønnebånd på plass med mokker og sleggert.

Bøkkerfaget krever gode materialkunnskaper og håndverksferdigheter Bøkkerne må også ha kunnskaper i matematikk og geometri for å kunne beregne volum og form på tønnene.  

Utdanning
2+2-modell, dvs to år på skole og to år i bedrift

Kunnskapsløftet (gjelder fra høsten 2006):
Vg1 Design og håndverk

Reform 94:
VK1 Snekker
Læreplan for 2. års opplæring i bedrift, bøkkerfaget
Retningslinjer for svenneprøven

Linker
Skoleoversikt
Lærebøker
Trearbeidsfag