Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag


Forside

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

LinkerBlyglassmester
På 1100- og 1200-tallet (i gotikken) hadde faget  sin største utbredelse, noe glassmaleriene i katedralene rundt om i Europa, særlig i Frankrike, (Chartres, Bourges, Rheims) vitner om. Fordi glass først bare lot seg framstille i mindre biter ble det utviklet teknikker for å sette bitene sammen til større flater, både for å få bedre lysgjennomgang i bygninger og til dekorasjoner.

En blyglassmester setter sammen farget glass med bly i ruter og mosaikker, eller lager glassmalerier i frie  former. Faget omfatter tilvirkning og reparasjoner av glass innfattet i bly og messing, samt framstilling av hjelpemidler som brukes til slike arbeider. I dag arbeider en blyglasshåndverker særlig med sammensetning av glassmalerier og blyinnfattede ruter til kirker og andre byggverk, men  fagarbeideren kan også lage lykter, lamper, speil og andre dekorasjonsgjenstander innfattet i bly.
Utdanning
1+3-modell (særløp), dvs et år på skole og tre år i bedrift

Kunnskapsløftet:
Vg1 Design og håndverk 

Reform 94:

1. års opplæring i bedrift
2. års opplæring i bedrift
                                                                                        Retningslinjer for svenneprøven
Flere linker
Skoleoversikt
Lærebøker