Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag 


Forside
Administrasjon

Skjemaer

Fagene

Medlemmer

Utdanningsveier

Linker

 

Jobb og utdanning
2006

 

Håndverksfag er tradisjonsbærende og fremtidsrettede         yrker

Velkommen til opplæringskontoret ...

Her finner du oss:
NHO Håndverk
Essendropsgate 3
0305 OSLO

Tlf: 926 42 271

Ta gjerne kontakt!

Daglig leder Morten Ø. Klemp
morten@smafag.no

Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag er et interessekontor som eies av de bedriftene som har lærlinger i vårt system. Vi har lærlinger i Oslo, Østfold, Vestfold og Buskerud, og kjole- og draktsyerlærlinger i Akershus.  Vi er et bindeledd mellom lærling/ bedrift og fagopplæringssystemet og har det juridiske ansvaret for opplæringen. Målet vårt er å videreføre fagkunnskap og å sikre rekruttering til små håndverksfag.

Dette gjør vi for lærlingen:
Hjelper til med å skaffe lærlingplass.
Skriver lærlingkontrakt.
Tilrettelegger teoriundervisning.
Veileder i og følger opp bruk av opplæringsboka.
Hjelper til ved eventuelle problemer på arbeidsplassen. 

Dette gjør vi for bedriften:
Tar det juridiske ansvaret for opplæringen.
Utbetaler lærlingtilskudd..
Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori.
Følger opp endringer i lover og regler.
Melder lærlingen opp til svenneprøve.